Posts

Daan ni Maria tungo kay Hesus

Kailan natin binuhat ang paghihirap ng ating kapwa?

Kailan natin nilapit ang kapwa sa Diyos?

Kailan natin nilapit ang kapwa sa Diyos?

Pakikisalo sa ministeryo ni Hesus

Salita ng Diyos, Salita ng Buhay - August 7, 2020

Ano ang binago sa iyo ng Panginoon?

Ano ang pinararami natin sa buhay na ito?