Posts

The grace of pondering

Choose what truly is necessary for the New Year

Salita ng Diyos, Salita ng Buhay - October 16, 2020

Bibliarasal: Kamatayan at buhay, Sta. Teresa de Avila

Kapistahan ni Sta. Teresita ng Batang si Hesus

Ang kahulugan ng buhay natin

Daan ni Maria tungo kay Hesus

Kailan natin binuhat ang paghihirap ng ating kapwa?

Kailan natin nilapit ang kapwa sa Diyos?

Kailan natin nilapit ang kapwa sa Diyos?

Pakikisalo sa ministeryo ni Hesus

Salita ng Diyos, Salita ng Buhay - August 7, 2020

Ano ang binago sa iyo ng Panginoon?

Ano ang pinararami natin sa buhay na ito?

Ano o sino ang kayamanan mo?

Ang Pagliligtas ng Diyos

Habag ang nais ng Panginoon

Pagkalinga ng Diyos

Pusong tulad ng sa bata

Buhay-pananampalataya: may nabago ba sa buhay natin?

Paano natin patitibayin ang ating pananampalataya?

Sa kamatayan may buhay

Good or evil? Take your pick

Our Hearts will Never Part

Paano nagiging katawan ni Kristo ang Simbahan

Love binds the Most Holy Trinity

"Magkwentuhan tayo tungkol kay Kristo", a Hello Father Pasig special

Adherence to the Good Shepherd

Easter Monday3_Bibliarasal

Easter Sunday 3_mass

The Call - Fr. Joselito Jopson

My life as experience of Easter

How to be Dispensers of the Divine Mercy

Hosanna and how to rise with Jesus

How to glorify God amidst this pandemic

TEMPTATIONS

Developing faith

Salt and light

Sharing Christ's light

Our Baptism in Jesus